Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO)

Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Wszelkie uwagi i informacje dotyczące ochrony danych osobowych możesz przesłać na adres email: marcin.wartak@mawaut.pl